نگارش و ویرایش توصیه نامه

توصیه نامه

Recommendation Letter یا توصیه نامه از موارد پر اهمیت در فرایند اپلای می باشد. برخی از اساتید دانشگاه ها در ایران نگارش توصیه نامه را به عهده دانشجو میگذارند که این موضوع میتواند به نفع یا به ضرر داوطلب تمام شود. یک توصیه نامه ی عام یا اصطلاحاً Template که به طور خاص برای شما نوشته نشده است، می تواند تمام زحمات شما را هدر دهد. توصیه نامه باید ویژگی های خاص شخصیتی دانشجو را همراه با مثالهایی داستان گونه بیان کند. با استفاده از پاسخ های داوطلبین به سوالات راهنمای توصیه نامه ی اپلای ریور، تیم نگارش اپلای ریور، توصیه نامه ای منحصر به فرد و موثر برای شما تهیه میکند که نقش اساسی در موفقیت اپلیکیشن شما دارد.

بعد از خرید، فایل راهنما را دانلود کنید و با توجه به آن بقیه مراحل را دنبال کنید.


خرید و دانلود آنی