مکاتبه با اساتید و دانشگاه ها

مکاتبه با اساتید

تمامی اساتید در کشورهای مقصد که با زمینه ی تحقیقاتی شما همراستا هستند، شناسایی شده و با استفاده از ایمیلی که به نام شما ساخته شده است، با آنها مکاتبه می شود. متن مکاتبات کاملا با در نظر گرفتن شرایط و اهداف شما نگاشته می شود. اپلای ریور با در اختیار قرار دادن نام کاربری و رمز عبور ایمیل ساخته شده، امکان مشاهده تمامی مکاتبات را برای داوطلب میسر می‌سازد. پس از دریافت پاسخ اولیه، این مکاتبات تا مراحل پایانی و مصاحبه اینترنتی (Skype) پیگیری می‌شوند. همچنین با انجام مصاحبه‌ی آزمایشی، اپلای ریور شما را برای مصاحبه‌ی اصلی با اساتید آماده می‌کند. در نهایت لیست دانشگاه‌های هدف با شانس بالای دریافت پذیرش و فاند ارائه می‌شود.

بعد از خرید، فایل راهنما را دانلود کنید و با توجه به آن بقیه مراحل را دنبال کنید.


خرید و دانلود آنی